Spring naar inhoud

Stichting Steun India

Waar wordt het geld besteed?
West Bengalen, India.

In een vrijwel leeg, uitgestrekt gebied ten noorden van miljoenenstad Calcutta, ligt het werkgebied van Christopher Bara. Er heerst een constante dreiging van droogte en overstromingen. Zijn werkgebied in de plattelandsdelta van West Bengalen heeft de grootte van Nederland met een groot aantal verspreid liggende gehuchten. Men leeft van kleinschalige handmatige landbouw. Een dapper volk probeert met hard werken een schamel bestaansminimum te handhaven, zonder veel uitzicht op verbetering. Onderwijs kan het verschil maken.

Waaraan wordt het geld besteed en door wie?
Waar houdt Christopher Bara zich mee bezig?

Priester Christopher Bara besteedt zijn lange dagen vooral aan sociaal-maatschappelijke activiteiten, naast de zielzorg voor zijn parochianen.
Zijn eerste zorg is het onderwijs, de mogelijkheid voor de mensen om te ontsnappen aan het grauwe bestaan. Hij richt nieuwe scholen op, als het kan met een internaat erbij waardoor kinderen uit de verre omtrek onderwijs kunnen krijgen. Deze zijn toegankelijk voor alle gezindten. Verder maakt hij de mensen, vooral de vrouwen, vertrouwd met gezondheidszorg, hygiëne, voeding en verzorging van kinderen. Tegelijk probeert hij de ondergeschikte positie van de vrouwen in de samenleving te verbeteren. Hij leert de boeren samen te werken, om te gaan met hun problemen, zich te organiseren waardoor hun positie op de markt beter wordt.

Wie beheert het geld en hoe vindt de overdracht plaats?
De Stichting Steun India beheert uw giften.

Periodiek maakt zij rechtstreeks naar Christopher geldbedragen over. Geen strijkstok dus. Ter controle meldt Christopher vervolgens de ontvangst en in een later stadium volgt de verantwoording. Tevens wordt Christopher met enige regelmaat bezocht door leden van de stichting om de vorderingen te volgen.

Wat zijn de resultaten tot nu toe?

Een kostschool voor 300 kinderen in Altapur
Gemeenschapsruimte in Mahinagar
Internaat- en schoolgebouw in Badamael
Bouw English School in Malda

Uw gift is aftrekbaar!

Onze Stichting voor Christopher Bara heeft een ANBI status (algemeen nut beogende instelling).
Dit betekent dat giften mogen worden afgetrokken van de belasting.
De belastingdienst stelt vanaf 1 jan 2014 bepaalde eisen om deze status te behouden.
Eén van de eisen is dat op een website financiële verantwoording te vinden is.
Daarom publiceren wij hier onze jaarverslagen van 20132014, 2015, 2016 , 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021.

Fiscaal nummer: 8032.02.131
Bankrekening nr.: NL32RABO 012 61 03 747

Bestuur:

  • Dhr. J. van Dijk – Voorzitter
  • Mevr. A. van Dooren-Stollman – Secretaris
  • Dhr. P. Dubbers – Penningmeester
  • Dhr. M. Widlak – Lid
  • Mevr. M. Smolders – Lid

Beloningsbeleid: geen. Het volledige bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers.

%d bloggers liken dit: