Spring naar inhoud

Historie

De Stichting Steun India heeft al een behoorlijke geschiedenis achter de rug! Hieronder een samenvatting per jaar…

1990 (1e actiejaar)
De gemeenteraad van Vessem ca. (Knegsel, Vessem en Wintelre) stelt vanaf dat jaar een subsidie van 1000 gulden ter beschikking ter ondersteuning van een ontwikkelingsproject dat georganiseerd wordt vanuit een van de 3 kerkdorpen. Roulerend, dus een keer in de 3 jaar ontvangt elk kerkdorp deze startsubsidie. Aangezien Knegsel geen missionaris uit eigen gelederen heeft, adopteren we Christopher Bara, wiens studie is betaald door een Knegselse familie, als zodanig.
Er wordt een commissie gevormd en zo wordt in 1990 voor het eerst een speciaal actiejaar georganiseerd. Met een “Indiaweek” in oktober waarin een tentoonstelling, Fancy Fair en “ heitje voor een karweitje” de ingrediënten vormen waarmee de Knegselse bevolking bij het project wordt betrokken.
Christopher Bara is op dat moment werkzaam als parochiepriester in Altapur.

1993 (2e actiejaar)
Drie jaar later, tijdens het 2e actiejaar volgt een 2e Fancy Fair. Maar tevens staat dat jaar de sponsortocht “Vur inne cent komde un hil end” centraal. Henk van Dooren laat alle fietskilometers die hij dat jaar aflegt sponsoren. Er wordt tevens een prijsvraag aan verbonden voor de basisschoolleerlingen: hoeveel kilometers worden er bij elkaar gefietst? Bekendmaking van het eindresultaat gebeurt op de Nieuwjaarsreceptie onder toeziend oog van de pastoor en een flink deel van de Knegselse bevolking. Verder lopen de leerlingen van basisschool “ Meester Gijbels” een sponsorwandeltocht in juni van dat jaar.
Bert en Mia Smolders bezoeken Christopher Bara in India.

1994
Dat jaar wordt het India Comité Knegsel omgezet in een Stichting.
(20 september 1994)
De Stichting Steun India heeft als doelstelling:
– De bevordering van het werk van zogenaamde ontwikkelingswerken in het algemeen
– Het ondersteunen van de ontwikkelingswerkzaamheden van Christopher Bara (India) in het bijzonder
– Het bewust maken van specifieke ontwikkelingsproblemen
In India wordt dat jaar een schooltje gebouwd in Malibari (dependance van Altapur)

1995
De school in Malibari wordt door een storm grotendeels verwoest.
Tentoonstelling over India in het gemeentehuis en in de kerk in Knegsel
Kerstbomenverkoop ten bate van de Stichting, bomen gratis ter beschikking gesteld.

1996 (3e actiejaar)
Christopher Bara wordt benoemd als parochiepriester in Mahinagar.
Tijdens dit actiejaar organiseert de stichting weer een Fancy Fair. Kinderen van de basisschool lopen voor een tweede keer een sponsorloop in juni. En aan het eind van de zomervakantie zamelen we vreemde munten in om ze om te zetten in guldens. We maken een begin met een boekenverzameling om in de komende jaren boekenbeurzen te gaan organiseren. Kerstbomenverkoop in december.
Intussen wordt in India in het afgelegen Badamael een schooltje opgezet, ditmaal met een betonnen fundering.

1997
Christopher Bara bezoekt Knegsel in oktober, tijdens zijn bezoek vindt de eerste boeken- en curiosamarkt plaats. Kerstbomenverkoop in december.

1998
In april organiseren we een tweede boekenmarkt.
In december de jaarlijkse kerstbomenverkoop.

1999 (4e actiejaar)
In India de feestelijke opening van de school in Badamael.
Wij organiseren samen met de basisschool weer een sponsorloop, waarvan de opbrengst dit keer wordt gedeeld. Een boekenmarkt voor de laatste keer, aangezien de boekenopslag een groot probleem vormt.
Kerstbomenverkoop in december.

2000
Dit jaar staat de fietssponsortocht naar Santiago de Compostela in juni en juli centraal. Er worden dorpsavonden gehouden met informatie vooraf door ervaren pelgrims en achteraf door de beide fietsers.
De boekenverzameling wordt definitief opgeheven.
Kerstbomenverkoop in december.

2001
Laatste munten worden ingewisseld voor euro´s.
Kerstbomenactie in december.

2002
Januari 2002 bezoeken Bert en Mia Smolders India voor de 2e keer. Ze bezoeken het werkgebied van Christopher Bara en maken afspraken met het bisdom.
Op 31 mei: “Een school loopt voor een school” (4e keer), sponsorloop.
Kerstbomenactie in december.
Christopher Bara wordt benoemd in Islampur, in het noorden van het bisdom Raiganj, een gebied met religieuze spanningen.

2003 (5e actiejaar)
De kinderen Widlak bezoeken Islampur in maart.
We organiseren in oktober, tijdens het 2e bezoek van Christopher Bara aan Nederland, een dienstenveiling. Ook wordt in die periode 3-kleurig Barabrood verkocht in samenwerking met bakkerij Driessen.
Kerstbomen in december.

2004
Presentatie van de Stichting op de goede doelenmarkt van de Jacobushoeve
In Vessem. Kerstbomen in december.

2005
Christopher Bara moet vluchten uit Islampur wegens ernstige bedreigingen vanuit de Islamitische gemeenschap.
Hij komt op verhaal, eerst in het Bishops House in Raiganj, later in Kaliyagany.
Er wordt een begin gemaakt met het grote bouwproject van de “English school” in Malda.
Kerstbomenverkoop in december.

2006 (6e actiejaar)
Vijfde sponsorloop door kinderen van de basisschool.
Ans en Anneke lopen naar Santiago de Compostela in mei-juni-juli en laten zich sponsoren door de Knegselse gemeenschap, ze worden feestelijk ingehaald tijdens het Knegsels Fist. Kerstbomen in december.

2007
Christopher Bara wordt benoemd in Dikul. (Geen schoon drinkwater, geen electriciteit). De Engelse school in Malda wordt in gebruik genomen in mei.
Kerstbomen in december

2008
Dikul wordt aangesloten op electriciteit.
Kerstbomenverkoop in december

2009 (7e actiejaar)
Sponsorloop Meester Gijbelsschool in mei
Sponsorfietskilometers tijdens het 30e fietskamp van de toerclub van het Sondervickcollege in mei
25-jarig priesterjubileum van Christopher Bara op 22 mei 2009.
3e bezoek aan Nederland van Christopher Bara, hij verblijft vijf weken in Knegsel in de maanden september- oktober.
Groot Bara Buffet in oktober voor de Knegselse gemeenschap.
Website operationeel : http://www.stichtingsteunindia.nl
Kerstbomenverkoop in december
Opbrengst van de jaarlijkse houtveiling van de gemeente Eersel wordt een schenking aan de stichting. Wij regelen tijdens de verkoop warme erwtensoep en chocolademelk, samen met het missiecomité van Wintelre.

2010
We sponsoren de reis van Hans van Valenberg (student geneeskunde) die vrijwilligerswerk wil doen in India. Hij krijgt opdrachten mee om reeds voltooide projecten te bezoeken en verslag te doen van de stand van zaken.
Van KIWANIS Dommelland ontvangen we geld om de eerste inventaris van de dispensary te financieren.
Kerstbomenverkoop in december.

2011
Jan-feb bezoek van Hans van Valenberg aan het werkgebied van Christopher Bara.
Verslag door Hans van Valenberg, d.m.v. foto’s en op schrift.
Juni, inauguratie van de dispensary in Pransagar.
Besluit van de gemeente om de driejaarlijkse subsidie stop te zetten.
Op 16-11 presenteren we onze stichting voor de verzamelde ondernemers van KIWANIS Dommelland, als dank voor hun schenking.
Kerstbomenverkoop en voor het eerst vuurstammenverkoop in december.

2012, 8e actiejaar
Christopher verandert van standplaats: Bangar
Deelname aan de voorjaarsmarkt (thema: kringloop) van de Meester Gijbelsschool.
We verkopen Barathee, sieraden en kinderboeken. Een schoolproject, inclusief sponsorloop, is uitgesteld tot schooljaar 2014-2015.
2e Barabuffet op 3 november. Geslaagd evenement met 75 deelnemers en een mooie opbrengst. Tijdens het diner houdt Hans van Valenberg een presentatie en lezen we een brief voor van Christopher, gericht aan alle aanwezigen.

%d bloggers liken dit: