Spring naar inhoud

Bara Buffet 17 november 2018

oktober 30, 2018

Bara Buffet 17-11-2018

Jaarverslag 2015

februari 11, 2016

2015 was het negende actiejaar sinds de oprichting in 1994. Om de drie jaar proberen we middels extra inspanningen geld in te zamelen om het onderwijs- en ontwikkelingsproject blijvend te kunnen ondersteunen. Bovendien stond dit jaar in het teken van het vierde bezoek dat Christopher Bara bracht aan Knegsel. Dit keer had hij op ons verzoek ook zijn assistent en opvolger Amrit Xalxo meegebracht.

In het voorjaar werden de officiële uitnodigingsbrieven verstuurd, zodat de visa tijdig konden worden aangevraagd. Hier in Nederland werd het programma voorbereid, zodat de drie weken van het verblijf zowel nuttig als aangenaam besteed konden worden. Dit leverde een zeer gevarieerd schema op.

Bezoeken aan een scheepswerf en een museum. Ook de leerlingen van basisschool Meester Gijbels werden vereerd met een bezoek, zij kregen foto’s en een video te zien van het werkgebied van Christopher en Amrit. Zo konden zij zich een beeld vormen van de leefomstandigheden van leeftijdgenoten in India. Er werden volop vragen gesteld waarop wij zo goed mogelijk een antwoord probeerden te geven. Na dit bezoek besloten de leerlingen om de helft van de opbrengst van de kerstmarkt te schenken aan beide priesters.

Schermafbeelding 2016-02-11 om 09.10.49

Een hoogtepunt tijdens het verblijf vormde verder het Bara Buffet, een Indiase benefietmaaltijd die gehouden werd in de prachtige ambiance van de nieuwe Leenhoef. Een verrukkelijke maaltijd van veelal verse ingrediënten, klaargemaakt door 7 amateurkoks. De deelnemers genoten met volle teugen vanaf de amuses bij binnenkomst tot aan het overheerlijke dessert. De gangen werden afgewisseld met muziek en een informatieve presentatie door arts Hans van Valenberg, die het werkgebied enkele jaren geleden bezocht.

Schermafbeelding 2016-02-11 om 09.11.08

Heel bijzonder waren ook de fietservaringen voor beide priesters: bezoeken werden veelal per fiets afgelegd als de bestemming niet al te ver was. Op hun verzoek bezochten we zo onder meer de kerk van Oirschot, waar we een rondleiding kregen door het schip en de gewelven.

Schermafbeelding 2016-02-11 om 09.10.59

Beide priesters gingen voor in de wekelijkse diensten in Knegsel en Vessem. Verder werden diverse familieleden en kennissen met een bezoek vereerd. Drie weken verblijf op drie verschillende adressen gaf hun tevens een indruk van allday-life in Nederland.

Na afloop van het bezoek volgde nog de kerstbomenverkoop, die we dit jaar voor laatst hielden. Net voor kerstmis hield de Meester Gijbelsschool de eerdergenoemde kerstmarkt. En op 27 december zorgde de gemeente Eersel nog voor een laatste impuls door de helft van de opbrengst van de jaarlijkse houtveiling aan onze stichting toe te kennen. 2015 werd daarmee een succesvol actiejaar voor onze stichting.

Uitnodiging Bara Buffet

oktober 4, 2015

In het kader van het actiejaar 2015 organiseert Stichting Steun India op 14 november in Gemeenschapshuis de Leenhoef in Knegsel het:

Bara Buffet

Op die avond verzorgt een aantal kookliefhebbers een heerlijke, Indiase maaltijd!

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan deze gezellige en culinaire avond! Een couvert kost 50 euro. Voor dit bedrag krijgt u een avondvullend programma met diverse intermezzo´s en een heerlijk diner, inclusief de begeleidende drankjes.

Schermafbeelding 2015-10-04 om 21.39.44

De opbrengst zal in zijn geheel ten goede komen aan het werk van Christopher Bara. We starten het Bara Buffet om 18.30 uur met een aperitief
en een Indiase amuse.

U kunt zich aanmelden voor deze bijzondere avond door voor 8 november een
e-mail te sturen naar doorenvan@hetnet.nl. Bellen kan ook: 040 205 1284
Deelname wordt definitief door het overmaken van 50 euro per deelnemer op bankrekeningnummer NL32 RABO 01261 03 747 t.n.v. de Stichting Steun India, Knegsel.

Amrit Xalxo stelt zich voor…

januari 29, 2015

2014 was voor de Stichting Steun India een jaar waarin we naast onze vaste activiteiten zoals de verkoop van kerstbomen, vooral tijd hebben besteed aan de communicatie met onze contactpersonen in India, Christopher Bara, Amrit Xalxo en Raphaël Lakra.

Op ons verzoek heeft Amrit Xalxo, de door Christopher gekozen assistent en opvolger, iets over zichzelf verteld via de mail:

I am Fr. Amrit Xalxo a priest for Raiganj Diocese, working at present in Catholic Church Garamtoli. I was born on 15th August 1973 in Chhattishgarh State a village called Belbandh   close to Fr. Christopher’s village, Tuba in Jashpur Diocese. My father’s name is Ratiya Xalxo and my mother’s name is Celina Toppo and they are alive. We are five brothers, I am the fourth one.

I did my primary education in my village and from Class  6th to 8th I had to walk for five Kms. daily to another Govt. School and from 9th to 12th I had to walk for nine Kms. daily to another Govt. School. I joined Raiganj diocese in 1992. After completing two years of English course I was sent to   St. Joseph’s Regional Seminary  Allahabad in Uttar Pradesh for philosophical studies  and for graduation. After this Bishop assigned me for my regency in two different places for two years to deepen my vocation. Thereafter I was sent to Morning Star Seminary Barrackpor, Kolkata for four years. Then I  was Ordained priest on 26 Nov. 2003 by Bishop Alphonsus D’Souza sj.  I completed my M.A study in English Literature in 2005 &06 from Kanpur University in Uttar Pradesh. Then I was appointed in St. Joseph’s High School Rajibpur as an English teacher. My hobbies are reading books, playing football, basketball, badminton and singing and listening to music. I am very much interested and involved in pastoral ministry and at the same time I am interested in educating poor children for social change.

Waterpomp  bij schooltje in Dikul

Waterpomp
bij schooltje in Dikul

Deze Amrit Xalxo heeft zich bereid verklaard om de wat grotere projecten in de toekomst te willen begeleiden. Steeds in samenspraak met Christopher Bara en de verantwoordelijken van het bisdom Raiganj. Zeker in de grensgebieden, ver van de hoofdstad Dehli, is de organisatie vanuit de christelijke gemeenschap de stabiele factor in de ontwikkeling van de plattelandsbevolking. Steeds zijn de katholieke schooltjes en gezondheidscentra toegankelijk voor alle mensen, ongeacht hun religieuze achtergrond.

Als Stichting zijn we u, onze vaste donateurs, bijzonder dankbaar voor de blijvende ondersteuning van dit ontwikkelingsproject, dat wordt gerealiseerd in een van de armste delen van India. Hiermee werken we tevens aan de verschillende millenniumdoelen zoals die in het jaar 2000 zijn vastgesteld. O.a. het bestrijden van armoede, de kans voor elk kind om naar school te gaan, gelijke kansen voor jongens en meisjes, bescherming van het milieu en schoon drinkwater voor iedereen.

Het komende jaar, het negende actiejaar, zullen we in elk geval voor de derde keer een Bara-buffet organiseren, zeer waarschijnlijk onder aanwezigheid van de naamgever, vergezeld van zijn opvolger Amrit Xalxo. De datum van dit evenement ligt al vast. Op 14 november zal in de nieuwe multifunctionele accommodatie een Indiase maaltijd worden bereid. Dit wordt ongetwijfeld weer een heel gezellige, informatieve en culinaire avond.

We hopen dat we daarbij weer op uw ondersteuning mogen rekenen.

India-Kerstbomen 2014

december 7, 2014

Kerstmis komt snel dichterbij en daarmee ook de kortste dag en de langste nacht van 2014. En in deze donkere tijd versieren veel mensen een kerstboom, vooral vanwege de lichtjes.

Wanneer u een verse, hekerstboomerlijk geurende en in Kempische bodem gekweekte, kerstboom wil zetten kunt u weer bij ons terecht. Deze kerstsparren zijn speciaal voor dit doel gekweekt. De totale opbrengst is, zoals bekend, bestemd voor het onderwijs- en ontwikkelingsproject in Oost-India dat wordt geleid door Christopher Bara, onze contactpersoon in India. Met de koop van een India kerstboom steunt u dus tevens dit goede doel.

Bovendien weet u precies waaraan het geld wordt besteed en bent u ervan verzekerd dat niets aan de strijkstok blijft hangen.

U kunt terecht op het Groen 31 in Knegsel.

2015 wordt weer een actiejaar!

december 7, 2014

Sinds de oprichting van de  voorloper van de huidige Stichting Steun India in 1990, organiseren we om de drie jaar een zogenaamd actiejaar. We brengen de Stichting extra onder de aandacht van onze dorpsgenoten en zetten enkele bijzondere activiteiten op touw. Zo organiseerden we in het verleden onder meer Fancy Fairs, een  boeken- en curiosamarkt, een dienstenveiling, sponsorlopen en fietstochten en een benefiet diner onder de naam “Bara Buffet”.

Ook in 2015 maakt het Bara Buffet deel uit van het programma. Dit zal plaatsvinden in de nieuwe multifunctionele accommodatie op zaterdag 14 november 2015.

Verder verwachten we bezoek uit India van Christopher Bara, de naamgever van het buffet, met zijn zelfgekozen opvolger en assistent Amrit Xalxo. Deze jonge priester, werkzaam in hetzelfde bisdom, heeft zich bereid verklaart om de wat grotere projecten te begeleiden. Hij bezoekt Knegsel voor het eerst. Beiden zullen waarschijnlijk  aanwezig zijn bij het Bara Buffet in november.

Hopelijk wordt dit negende actiejaar net zo succesvol als de acht eerdere edities.  De extra inkomsten stellen ons in staat om de continuïteit van de hulp aan dit achtergebleven gebied in West Bengalen voor de komende jaren te garanderen.

Kakelverse kerstbomen!

november 19, 2013

Ze zijn er weer!!!

Kakelverse, in Kempische bodem gekweekte, India-Kerstbomen…….

kerstboomAl vele jaren verkopen wij in de maand december kerstbomen. De opbrengst van deze verkoop komt volledig ten goede aan het onderwijs- en ontwikkelingsproject van Christopher Bara. Deze Indiase priester is werkzaam in het uiterste oosten van India, in  het grensgebied met Bangla Desh. Zijn huidige standplaats is Bangar, een plattelandsdorpje met een overwegend agrarische bevolking. De impulsen vanuit de parochie en de plaatselijke school zijn van levensbelang voor de ontwikkeling van dit achtergebleven gebied.

Daarom noemen wij onze kerstbomen:  India kerstbomen.

Er zijn bomen in verschillende maten en dus ook in verschillende prijzen.

Dit jaar verkopen we ook weer vuurstammen (groot en klein) zolang de voorraad strekt. De gebruiksaanwijzing wordt erbij geleverd.

U kunt terecht bij familie v. Dooren, het Groen 31,  Knegsel.  Tel. (040) 2051284